Algemene bepalingen

Alle personen die de camping betreden zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van dit reglement en aan de Spaanse wetgeving en die van de Junta de Extremadura die het toeristisch kamperen regelt.

Informatie

In het kantoor van de camping vindt u informatie over de regels en voorschriften en informatie die van belang is voor kampeerders.

Receptie en openingstijden.

De receptie is geopend van 9.00 uur tot 14.00 uur en van 17.00 uur tot 21.00 uur. Als de receptie gesloten is, kunt u een staanplaats kiezen en later inchecken. De kampeerplaatsen moeten voor 12 uur vrijgemaakt worden. De tenten zijn beschikbaar vanaf 17.00 uur en moeten om 12.00 uur worden verlaten. Als u vroeger aankomt, kunt u al gebruik maken van de campingfaciliteiten.

Recht op toelating en verblijf.

Camping El Merino zal geen personen toelaten, of indien nodig met de hulp van agenten van de overheid, van de camping verwijderen, wanneer er een gegrond vermoeden bestaat dat zij de regels van coëxistentie, zedelijkheid of fatsoen zullen overtreden, of van plan zijn de camping binnen te gaan of te betreden met een ander doel dan het uitoefenen van de activiteiten van de inrichting.

IN DIE ZIN WORDT HET RECHT VAN TOELATING GEACHT TE ZIJN VOORBEHOUDEN.

Het recht van toegang is ook voorbehouden aan hen wier bezittingen ruimten innemen of zullen innemen die duidelijk niet in verhouding staan tot het aantal personen dat er gebruik van zal maken. De toelating zal niet worden verleend aan diegenen die schulden hebben bij de Vennootschap voor eerder verleende diensten en wier bedragen niet tijdig zijn betaald.

Inschrijving.

Om de camping te betreden is het VERPLICHT de bijbehorende identiteitskaart of paspoort te tonen.

Plaats van tenten, caravans en dergelijke.

Tenten, caravans en voertuigen mogen alleen worden geplaatst op plaatsen die door de campingdirectie zijn aangewezen.
Veranderingen van plaats moeten worden toegestaan. De kampeerplaats is op de dag van aankomst vanaf 12.00 uur beschikbaar voor de klant. Het vertrek moet voor 12.00 uur plaatsvinden.
Het is niet toegestaan om op de percelen omheiningen, schuttingen of luifels te plaatsen of bomen op te binden, evenmin als enig ander element waarvoor geen voorafgaande toestemming is verkregen.
Het is niet toegestaan om handelingen te verrichten die schade kunnen toebrengen aan de eigendommen, de hygiëne of het uiterlijk van de camping.

De standplaats moet in goede staat worden achtergelaten.

Campinggedrag.

Camping el Merino is vooral geschikt voor kampeerders die willen genieten van natuur en rust op een idyllische locatie.
- Er is geen plaats voor groepen;
- Geen vaste seizoenplaatsen;
- Geen luide muziek of televisie;
- Wees stil na 23.00 uur;
- Hou je absoluut stil van 00.00 uur tot 8.00 uur de volgende ochtend;
- Tussen 22.00 uur en 8.00 uur is het verboden met de auto op de camping te rijden.

Elektrische aansluitingen

De elektrische aansluiting is 6 ampère, en zal worden betaald voor elke dag van het verblijf op de camping. U mag slechts één contactdoos gebruiken.

Het verbruik mag in geen geval het maximale vermogen van 6 ampère overschrijden, zodat het verboden is elektrische apparaten aan te sluiten die samen dit gecontracteerde vermogen overschrijden, evenals de manipulatie van de installatie voor dit doel. Particuliere buitenverlichting moet om 24.00 uur worden uitgeschakeld.

Dieren.

Honden zijn welkom, mits ze geen overlast veroorzaken, altijd aangelijnd zijn, ook op de staanplaats, en hun uitwerpselen door de eigenaar worden opgeruimd. Honden zijn niet welkom in de glamping tenten, bij het sanitairgebouw en bij het zwembad.

Dieren die duidelijk gevaarlijk zijn of overlast veroorzaken voor kampeerders zijn niet toegestaan. In die zin zijn honden die volgens de Spaanse wetgeving als gevaarlijke rassen worden beschouwd, verboden. Wij raden aan dat honden ingeënt zijn tegen kennelhoest.

De eigenaar is verplicht het dier mee te nemen op reis en mag het op geen enkel moment alleen achterlaten op de camping. Gedurende de nacht blijven zij in de tent, caravan, camper, stacaravan of het bijbehorende kampeerelement.

Het is verboden verwilderde katten te voeren. Gelieve de wilde dieren die op de camping aanwezig kunnen zijn te respecteren.

Tarieven.

De tarieven voor alle concepten worden, naar gelang van het geval, aan de receptie van de camping betaald.

De betaling van het verblijf dient te geschieden met de beschikbare telematicamiddelen of contant, per Bizum of bankoverschrijving aan de ingang.

Ongeacht de overeengekomen duur van het verblijf, kan de Vennootschap te allen tijde van de klanten verlangen dat zij betalen voor de reeds verleende diensten.

**Bij een verblijf van meer dan 7 dagen, moet de klant het bedrag betalen dat overeenkomt met de wekelijkse periodes **.

De betalingen voor de verschillende verblijfstarieven worden per dag berekend, naar gelang van het aantal overnachtingen, waarbij in ieder geval het bedrag dat overeenkomt met één dag wordt opgeteld, en met dien verstande dat de laatste dag, of de dag van vertrek, eindigt om TWEE UUR.
Caravans en tenten zijn niet toegestaan als de inzittenden niet dagelijks op de camping aanwezig zijn. Indien de klant van plan is de camping te verlaten en de tent, caravan of het voertuig op de camping achterlaat, is hij verplicht de receptie hiervan op de hoogte te stellen, die de afwezigheid onder bepaalde voorwaarden kan accepteren of de klant kan dwingen de camping te verlaten.

Het kampeerterrein is door de bevoegde autoriteit ingedeeld in een bepaalde categorie waarvoor de geldende regelgeving de levering van bepaalde diensten voorschrijft.

De toegangs- of verblijfsgelden voor personen, caravans, tenten en voertuigen geven recht op kamperen in overeenstemming met dit reglement en op het gebruik van de voornoemde diensten in overeenstemming met de volgende details:

Zonder extra betaling (rechten van de kampeerder):
- Drinkwatervoorziening
- Vuilnisophaling
- Toiletten
- Gebruik van groene zones
- Gebruik van het zwembad
- Gebruik van gootstenen en wasgelegenheden
- Gebruik van warme douches
- Opbergen van kostbaarheden in een kluis
- Eerste hulp koffer

Elke dienst die het bedrijf levert, zonder dat dit wordt vereist door het geldende Toeristenreglement voor de categorie camping die het bedrijf is toegewezen, wordt op een absoluut vrijwillige basis geleverd. Zij kan derhalve op elk ogenblik de terbeschikkingstelling ervan geheel of gedeeltelijk schorsen; en zolang deze schorsing niet is geschied, zal de gebruiker het bedrag van de overeenkomstige tegenprestatie moeten betalen, dat te allen tijde zal worden vermeld in de tabel(len) van de prijzen die aan de klant worden getoond, althans in het ontvangstkantoor.

Rust: uren van rust en stilte.

Camping el Merino is vooral geschikt voor kampeerders die willen genieten van natuur en rust op een idyllische locatie. Daarom is er geen plaats voor groepen en vragen wij onze gasten om rekening te houden met anderen. Het gebruik van geluidsapparatuur moet tot een minimum hoorbaar volume worden beperkt, en als algemene regel geldt dat geen activiteiten mogen worden uitgevoerd die anderen storen.
De volgende rusttijden worden als rusttijd op de camping aangegeven:
VAN 23:00 TOT 24:00:
Gedurende deze tijd zal de cliënt alle lawaai, stemmen, discussies en andere geluiden die hinderlijk kunnen zijn voor de buren vermijden.
VAN 24:00 TOT 08:00 IN DE OCHTEND:
Binnen deze uren moet de stilte zoveel mogelijk in acht worden genomen. Het is verboden TV-toestellen, radio of muziek aan te zetten, en als er samenscholingen zijn, moeten zij met een minimumvolume spreken, zodat andere kampeerders niet gestoord worden.

Kinderen

Kinderen moeten te allen tijde onder toezicht staan van een volwassene, die rechtstreeks verantwoordelijk is voor hun daden. Zij mogen op geen enkel moment het zwembad betreden zonder begeleiding van een volwassene. Het is hen verboden de toiletten, wasbakken of wastafels als speelruimte te gebruiken. De ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de daden van hun kinderen en hebben de leiding over hun toezicht.

Zwembad

Het gebruik van het zwembad is niet toegestaan buiten de vastgestelde uren van 9.00-22.00 uur.

Het is verplicht te douchen voordat u in het zwembad duikt.
Het zwembad heeft geen badmeester. Gebruikers van het zwembad gebruiken het zwembad op eigen risico. De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of persoonlijke letsels die het gevolg zijn van een verkeerd gebruik van het zwembad of de omgeving ervan. De camping is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

Kinderen jonger dan 10 jaar moeten worden begeleid door een volwassene die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt. Het gebruik van ligbedden en stoelen is voor de gehele clientèle van de camping en kan niet worden gereserveerd.

Het is ten strengste verboden te baden met ongeschikte kledij: T-shirt, schoenen, kleren, handdoeken..., en met elk type zicht en/of zonnebril.
Roken en eten of drinken zijn niet toegestaan binnen het zwembad.

Dieren zijn niet toegestaan in het zwembad en de omgeving ervan en het gebruik van fietsen, scooters en andere elementen die de rust van het zwembad verstoren, is niet toegestaan.
Er mag geen afval achtergelaten worden in de zwembadzone. Gebruikt u daarvoor a.u.b. de daarvoor bestemde afvalbakken.
In geval van slecht weer en storm, moeten de gasten de zwembaden verlaten.

Elk gedrag of elke onciviele handeling die de andere klanten kan storen, zal aanleiding geven tot onmiddellijke uitsluiting uit de zwembaden.
De camping is verantwoordelijk voor het onderhoud van de zwembaden en hun voorzieningen. Wij zouden het op prijs stellen als u de receptie op de hoogte stelt van eventuele storingen, breuken of gebreken.

Barbecueën en barbecues

Wegens het risico van bosbranden is het verboden op de kampeerplaatsen vuur aan te steken en gebruik te maken van apparaten die vlammen veroorzaken. De camping beschikt over een buitenkeuken voor gebruik door de gasten.

Bezoek

De toegang tot het kampeerterrein is uitsluitend voorbehouden aan de gebruikers van de camping. In uitzonderlijke gevallen, als de capaciteit het toelaat, kan de directie, op verzoek van de cliënt en onder zijn verantwoordelijkheid, familieleden of vrienden toegang verlenen, altijd voor een beperkte periode. Zij moeten zich bij de receptie inschrijven en het geldende tarief betalen. Het voertuig moet op de parkeerplaats bij de ingang blijven.

Verkeer en parkeren van voertuigen

Op de camping is de snelheid van de voertuigen beperkt tot 10 km/u. Er mogen geen andere voertuigen rondrijden dan die van de klanten. Binnen de omheining zal het gebruik van voertuigen van welke aard ook beperkt blijven tot het in- en uitstappen van klanten, zodat sportief of recreatief gebruik van die voertuigen, met name wat motorfietsen betreft, vermeden wordt. Motorfietsen mogen niet worden gebruikt om zich naar de verschillende delen van de camping te begeven.
Het verkeer van voertuigen is strikt verboden van 22.00 tot 8.00 uur. Als u tijdens deze uren terugkeert naar de camping, moet u uw auto op de parkeerplaats van de camping laten staan.
De klanten moeten de parkeerverboden naleven en vermijden te parkeren in zones die de circulatie en de toegang van voertuigen en personen belemmeren. De auto's moeten binnen de grenzen van de toegewezen standplaats worden geparkeerd. Als u op een andere plaats parkeert, moet u het tarief betalen van de extra plaats die u inneemt.

Glamping tenten

De glamping tenten zijn beschikbaar vanaf 17.00 uur en dienen voor 12.00 uur te worden verlaten. Als de klant voor 17.00 uur aankomt, kan hij/zij al gebruik maken van de campingfaciliteiten. U kunt de glamping tent pas betrekken nadat u in het bezit bent van het toegangscontract, waarin het aantal accommodaties staat vermeld.

De glamping tenten zijn voor exclusief gebruik van de gasten die er verblijven. Als algemene regel geldt dat bezoekers niet worden toegelaten in de glamping tenten als ze de maximale gecontracteerde capaciteit overschrijden.

Een basisborgsom van 65 € per glamping tent is vereist bij aankomst en het volledige bedrag van het gecontracteerde verblijf dient te worden betaald. Als aan het eind van het verblijf alles in orde is, wordt de borgsom volledig terugbetaald. In geval van schade of gebrek aan netheid zal de waarborg worden ingehouden.
De glamping tenten hebben een inventaris van het beschikbare keukengerei. Als er een ontbreekt, aarzel dan niet om de receptie te verwittigen, zodat ze kunnen worden vervangen.
Er is geen schoonmaakservice tijdens uw verblijf. Houd alstublieft zowel de tent als de badkamer schoon. De waarborg kan worden ingehouden bij gebrek aan properheid.
Beddengoed mag alleen gebruikt worden voor de bedden in de glamping tent. Beddengoed en handdoeken worden slechts één keer per week van het verblijf verschoond, op verzoek bij de receptie (tenzij er een ongeluk is dat een verschoning vereist). Handdoeken zijn uitsluitend voor het drogen van lichaam en haar. Ze zijn niet toegestaan voor gebruik in het zwembad. Elk ander gebruik dat in strijd is met het bovenstaande en schade toebrengt aan de handdoeken, zal worden aangerekend op uw rekening.
Verboden te roken in de glamping tenten.
Dieren zijn niet toegestaan in de glamping tenten.

Grijs water

De camping beschikt over een afvoerpunt voor grijs water. Op 18 van de staanplaatsen is het mogelijk om tegen betaling gebruik te maken van een elektriciteitsaansluiting (6 Amp). Alle plaatsen hebben een waterpunt.

Andere verbodsbepalingen

Het is verboden voor kampeerders om deze camping te gebruiken:

1. Het dragen van wapens of voorwerpen die ongelukken kunnen veroorzaken.

2. Afval buiten de daarvoor bestemde containers achter te laten, en het vooral in fonteinen of op de openbare weg binnen en buiten de camping te gooien.

3. Het gebruik van alle soorten vuurwerk binnen en in de nabijheid van de camping.

4. Het aanbrengen door klanten van elementen die niet overeenstemmen met het tijdelijke, juiste en gebruikelijke gebruik van de kampeerterreinen en/of het toeristische imago van het etablissement schaden. Met name de installatie van vloeren, omheiningen, gootstenen, elektrische apparaten, generatoren en elk ander element dat door zijn installatie het beeld oproept van een verblijf op de camping, is niet toegestaan op de percelen, en de installatie ervan door de klant vormt voldoende reden voor de ontbinding van de verblijfsovereenkomst, ongeacht de modaliteit ervan, zonder recht op enige schadevergoeding.

5. De afhandeling van auto's op de camping (olie verversen, wassen, reparaties, enz.).

Sancties

De kampeerder die een van deze verbodsbepalingen overtreedt, zich niet houdt aan de aanwijzingen van de campingdirectie, zich niet houdt aan de basisregels van opvoeding en sociale coëxistentie en, in het algemeen, niet alle principes van het beschaafde leven respecteert, WORDT VERZOCHT HET TERRREIN TE VERLADEN, en indien hij/zij dit niet vreedzaam doet, kan hij/zij door de directie van het kampeerterrein worden VERWOTEN. Dit alles onverminderd de financiële of andere maatregelen die door de bevoegde autoriteit kunnen worden opgelegd.

Verantwoordelijkheid

Hoewel de camping zich houdt aan de geldende regelgeving betreffende de zorg voor en het toezicht op het kampeerterrein, is de maatschappij niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan ontstaan door toedoen van de kampeerders zelf, of door atmosferische incidenten en natuurrampen.
The Camping Company is niet verantwoordelijk voor diefstallen, diefstallen of schade van welke aard dan ook waarvan kampeerders en hun bezittingen het slachtoffer kunnen worden. Zij is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door brand veroorzaakt door kampeerders of hun bezittingen, atmosferische incidenten of enige andere oorzaak buiten de controle van het bedrijf.

Klachten

Bij de receptie van de camping liggen officiële klachtenformulieren waarop de gebruikers hun eventuele klachten of aanspraken kunnen vermelden.

Annuleringsvoorwaarden

In geval van wijzigingen, annulering of no-show in het etablissement volgens de annuleringsvoorwaarden:

Als u de reservering tot 30 dagen voor de aankomstdatum annuleert of wijzigt, brengt het etablissement geen kosten in rekening.

Als u de reservering tussen 7 en 30 dagen voor de aankomstdatum annuleert of wijzigt, wordt 50% van de aanbetaling terugbetaald.

In geval van annulering of wijziging minder dan 7 dagen voor de dag van aankomst of no-show, zal de aanbetaling worden verbeurd.

Elke wijziging of annulering moet schriftelijk worden aangevraagd en moet in elk geval door het etablissement worden goedgekeurd. Voor elke annulering, ongeacht hoe lang van tevoren, wordt 10 € administratiekosten in rekening gebracht. Eventuele bankkosten zullen op de terugbetaling in mindering worden gebracht.

Je hebt het antwoord op je vraag nog niet gevonden? Vraag het ons.